Відмінювання прикметників

тверда група

м’яка група

прикметники на -лиций

як прикметник зелений

як прикметник синій

як займенник цей

ЗВЕРНИ УВАГУ!

безробітний заможний околичний (але околишній) недільний природний продажний попутний потужний тотожний

безодній будній вечірній всесвітній горішній городній дорожній досвітній достатній дочірній кутній могутній мужній незаубтній новітній обідній освітній порожній прийдешній присутній путній самобутній самотній (але самітний) спідній сусідній тутешній хатній

Н.в. білолиций(е), білолиця, білолиці Р.в. білолицього, білолицьої, білолицих Д.в. білолицьому, білолицій, білолицим З.в. білолиций(е), білолицю, білолиці О.в. білолицим, білолицьою, білолицими М.в. (на) білолицьому (-цім), білолицій, білолицих

ПОРІВНЯЙ! Дружній – дружний (пароніми); околишній, торішній, самотній – околичний, цьогорічний, самітний

Last updated