Чергування

Визначення Чергування – це постійні закономірні зміни в одних і тих же частинах слів.

Основні чергування голосних

Основні чергування приголосних

Last updated