Comment on page

Спрощення в групах приголосних

Щоб усунути збіг приголосних, не порушувати милозвучність у вимові (а іноді й на письмі) важкий для вимови приголосний випадає
У вимові й на письмі
СТЛ → СЛ СТН→СН
щастя – щасливийперстень – персня
ЖДН→ЖН ЗДН→ЗН
тиждень – тижневийпроїзд – проїзний
СКН→СН ЗКН→ЗК
тиск – тиснутибрязк – брязнути
ШЧК→ШК й інші
дощок – дошка
Лише у вимові
-СТC- → [С:]
шістсот [ш’іс:óт]
-СТC- → [С:]
шістдесят [ш’іздеис'а́т]
-СТЧ- → [ШЧ]
невістчин [неив’і́шчин]
-СТЦ(і) → [С'Ц']
артистці [арти́с'ц'і]
Зверніть увагу! Ці слова однотипні (утворені від іменників, що закінчуються на твердий Т: турист, агент, гігант)
-СТСЬК- →[С'К]
туристський [тури́с'кий]
-НТСТ- → [НСТ]
агентство [аге́нство]
-НТСЬК- → [С'К]
гігантський [г’іга́н'с'кий]
Винятки
Спрощення НЕ відбувається у вимові й НЕ передається на письмі: у сполуках -ЗДР- , -СПР- , -СТР- (здружитися, сприймати, страйкувати); -СКН- (випускний, тоскно); словах КІСТЛЯВИЙ, ПЕСТЛИВИЙ, ХВАСТЛИВИЙ, ХВАСТНУТИ, ЗАП’ЯСТНИЙ, ХВОРОСТНЯК, ШІСТНАДЦЯТЬ; прикметниках від іменників іншомовного походження: КОНТРАСТНИЙ, БАЛАСТНИЙ, ФОРПОСТНИЙ, АВАНПОСТНИЙ ТА ІН.
Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка безболіс..ний, особистіс..ний, зліс..ний, зап’яс..ний радіс..ний, виїз..ний, швидкіс...ний, перехрес..ний тиж..невий, дириген..ський, заздріс..ний, капос..ний очис..ний, пристрас..ний, улес..ливий, кореспонден..ський корис..ний, облас..ний, благовіс..ний, артис..ці
Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка балас..ний, піз..ній, гіган..ський, безсовіс..ний зап’яс.ний, зліс..ний, захис..ник, буревіс..ник заздріс..ний, кіс..лявий, бороз..на, улес..ливий дбезвиїз..ний, пристрас..ний, чес..но, піз..но мес..ник, корис..ний, волейболіс..ці, захис..ний