Спрощення в групах приголосних

Щоб усунути збіг приголосних, не порушувати милозвучність у вимові (а іноді й на письмі) важкий для вимови приголосний випадає

У вимові й на письмі

СТЛ → СЛ СТН→СН

щастя – щасливийперстень – персня

ЖДН→ЖН ЗДН→ЗН

тиждень – тижневийпроїзд – проїзний

СКН→СН ЗКН→ЗК

тиск – тиснутибрязк – брязнути

ШЧК→ШК й інші

дощок – дошка

Лише у вимові

-СТC- → [С:]

шістсот [ш’іс:óт]

-СТC- → [С:]

шістдесят [ш’іздеис'а́т]

-СТЧ- → [ШЧ]

невістчин [неив’і́шчин]

-СТЦ(і) → [С'Ц']

артистці [арти́с'ц'і]

Зверніть увагу! Ці слова однотипні (утворені від іменників, що закінчуються на твердий Т: турист, агент, гігант)

-СТСЬК- →[С'К]

туристський [тури́с'кий]

-НТСТ- → [НСТ]

агентство [аге́нство]

-НТСЬК- → [С'К]

гігантський [г’іга́н'с'кий]

Винятки

Спрощення НЕ відбувається у вимові й НЕ передається на письмі: у сполуках -ЗДР- , -СПР- , -СТР- (здружитися, сприймати, страйкувати); -СКН- (випускний, тоскно); словах КІСТЛЯВИЙ, ПЕСТЛИВИЙ, ХВАСТЛИВИЙ, ХВАСТНУТИ, ЗАП’ЯСТНИЙ, ХВОРОСТНЯК, ШІСТНАДЦЯТЬ; прикметниках від іменників іншомовного походження: КОНТРАСТНИЙ, БАЛАСТНИЙ, ФОРПОСТНИЙ, АВАНПОСТНИЙ ТА ІН.

Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка безболіс..ний, особистіс..ний, зліс..ний, зап’яс..ний радіс..ний, виїз..ний, швидкіс...ний, перехрес..ний тиж..невий, дириген..ський, заздріс..ний, капос..ний очис..ний, пристрас..ний, улес..ливий, кореспонден..ський корис..ний, облас..ний, благовіс..ний, артис..ці

Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка балас..ний, піз..ній, гіган..ський, безсовіс..ний зап’яс.ний, зліс..ний, захис..ник, буревіс..ник заздріс..ний, кіс..лявий, бороз..на, улес..ливий дбезвиїз..ний, пристрас..ний, чес..но, піз..но мес..ник, корис..ний, волейболіс..ці, захис..ний

Last updated