Класифікація звуків

Голосні

Критерій

Різновид

За наголошеністю

наголошені

ненаголошені

Приголосні

Критерій

Різновид

Звуки

Як запам’ятати

Для чого мені це знати? (зв’язок із іншими розділами мовознавства)

звучність

cонорні

[$$м$$], [$$в$$], [$$н$$], [$$н′$$], [$$л$$], [$$л′$$], [$$р$$], [$$р′$$], [$$й$$]

«Ми винили рай»

орфоепія (уподібнення звуків), орфографія (правопис дзвінких і глухих приголосних, правопис префіксів)

шумні

глухі: [$$с$$], [$$с′$$], [$$ц$$], [$$ц′$$], [$$к$$], [$$ф$$], [$$п$$], [$$т$$], [$$т′$$], [$$х$$], [$$ч$$], [$$ш$$]

«Усе це кафе, птах і чаша»

дзвінкі

решта

активний мовний орган

Губні

[$$б$$], [$$п$$], [$$в$$], [$$м$$], [$$ф$$]

«Мавпа Буф»

орфоепія (пом’якшення приголосних), орфографія (апостроф)

язикові

зубні: [$$д$$], [$$д′$$], [$$т$$], [$$т′$$], [$$з$$], [$$з′$$], [$$с$$], [$$с′$$], [$$ц$$], [$$ц′$$], [$$л$$], [$$л′$$], [$$н$$], [$$н′$$], [$$дз$$], [$$дз′$$]

«Де ти з’їси ці лини» + [$$\widehat{дз}$$]

орфографія (подовження, м’який знак)

задньоязикові

[$$ґ$$], [$$к$$], [$$х$$]

орфоепія (пом’якшення приголосних), орфографія (апостроф, м’який знак)

Глотковий

[$$г$$]

орфоепія (пом’якшення приголосних), орфографія (апостроф, м’який знак)

твердість чи м’якість

м’які

мають тверді пари: [$$д′$$], [$$т′$$], [$$з′$$], [$$с′$$], [$$ц′$$], [$$л′$$], [$$н′$$], [$$р′$$], [$$дз′$$] + [$$й$$]

«Де ти з’їси ці лини + [$$р$$], [$$\widehat{дз}$$]». УВАГА! [$$й$$] – завжди м’який

орфоепія (м’якість і пом’якшення приголосних), орфографія (апостроф, м’який знак)

тверді

не мають парних м’яких, можуть бути лише пом’якшеними (13): НЕ «Де ти з’їси ці лини + [$$р$$], [$$\widehat{дз}$$]» + ті, які мають мякі пари (див. вище).

губні, задньоязикові, глотковий, шиплячі

інше

шиплячі

/ш/, /ч/, /ж/, / дж /

«Ще їжджу»

орфоепія (пом’якшення приголосних), орфографія (подовження)

Оберіть рядок, у якому в усіх словах приголосні тільки дзвінкі: комір, регіон, неділя, мова вокзал, забіг, лід, джміль мед, мармур, рельєф, немовля джерело, господар, в'юнець, гриб мороз, лимон, рейс, недорогий

Укажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді: навчатися, влітку, людина, серце, зірочка працювати, життя, хазяїн, монета, година поличка, сила, рік, струна, смужка сказати, полотно, сон, велосипед, весна сонце, мріяти, море, розмова, береза

Last updated