Comment on page

Класифікація звуків

Голосні
Критерій
Різновид
За наголошеністю
наголошені
ненаголошені
Приголосні
Критерій
Різновид
Звуки
Як запам’ятати
Для чого мені це знати? (зв’язок із іншими розділами мовознавства)
звучність
cонорні
[$$м$$], [$$в$$], [$$н$$], [$$н′$$], [$$л$$], [$$л′$$], [$$р$$], [$$р′$$], [$$й$$]
«Ми винили рай»
орфоепія (уподібнення звуків), орфографія (правопис дзвінких і глухих приголосних, правопис префіксів)
шумні
глухі: [$$с$$], [$$с′$$], [$$ц$$], [$$ц′$$], [$$к$$], [$$ф$$], [$$п$$], [$$т$$], [$$т′$$], [$$х$$], [$$ч$$], [$$ш$$]
«Усе це кафе, птах і чаша»
дзвінкі
решта
активний мовний орган
Губні
[$$б$$], [$$п$$], [$$в$$], [$$м$$], [$$ф$$]
«Мавпа Буф»
орфоепія (пом’якшення приголосних), орфографія (апостроф)
язикові
зубні: [$$д$$], [$$д′$$], [$$т$$], [$$т′$$], [$$з$$], [$$з′$$], [$$с$$], [$$с′$$], [$$ц$$], [$$ц′$$], [$$л$$], [$$л′$$], [$$н$$], [$$н′$$], [$$дз$$], [$$дз′$$]
«Де ти з’їси ці лини» + [$$\widehat{дз}$$]
орфографія (подовження, м’який знак)
задньоязикові
[$$ґ$$], [$$к$$], [$$х$$]
орфоепія (пом’якшення приголосних), орфографія (апостроф, м’який знак)
Глотковий
[$$г$$]
орфоепія (пом’якшення приголосних), орфографія (апостроф, м’який знак)
твердість чи м’якість
м’які
мають тверді пари: [$$д′$$], [$$т′$$], [$$з′$$], [$$с′$$], [$$ц′$$], [$$л′$$], [$$н′$$], [$$р′$$], [$$дз′$$] + [$$й$$]
«Де ти з’їси ці лини + [$$р$$], [$$\widehat{дз}$$]». УВАГА! [$$й$$] – завжди м’який
орфоепія (м’якість і пом’якшення приголосних), орфографія (апостроф, м’який знак)
тверді
не мають парних м’яких, можуть бути лише пом’якшеними (13): НЕ «Де ти з’їси ці лини + [$$р$$], [$$\widehat{дз}$$]» + ті, які мають мякі пари (див. вище).
губні, задньоязикові, глотковий, шиплячі
інше
шиплячі
/ш/, /ч/, /ж/, / дж /
«Ще їжджу»
орфоепія (пом’якшення приголосних), орфографія (подовження)
Оберіть рядок, у якому в усіх словах приголосні тільки дзвінкі: комір, регіон, неділя, мова вокзал, забіг, лід, джміль мед, мармур, рельєф, немовля джерело, господар, в'юнець, гриб мороз, лимон, рейс, недорогий
Укажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді: навчатися, влітку, людина, серце, зірочка працювати, життя, хазяїн, монета, година поличка, сила, рік, струна, смужка сказати, полотно, сон, велосипед, весна сонце, мріяти, море, розмова, береза