Класифікація звуків
Голосні
Критерій
Різновид
За наголошеністю
наголошені
ненаголошені
Приголосні
Критерій
Різновид
Звуки
Як запам’ятати
Для чого мені це знати? (зв’язок із іншими розділами мовознавства)
звучність
cонорні
[$м$], [$в$], [$н$], [$н′$], [$л$], [$л′$], [$р$], [$р′$], [$й$]
«Ми винили рай»
орфоепія (уподібнення звуків), орфографія (правопис дзвінких і глухих приголосних, правопис префіксів)
шумні
глухі: [$с$], [$с′$], [$ц$], [$ц′$], [$к$], [$ф$], [$п$], [$т$], [$т′$], [$х$], [$ч$], [$ш$]
«Усе це кафе, птах і чаша»
дзвінкі
решта
активний мовний орган
Губні
[$б$], [$п$], [$в$], [$м$], [$ф$]
«Мавпа Буф»
орфоепія (пом’якшення приголосних), орфографія (апостроф)
язикові
зубні: [$д$], [$д′$], [$т$], [$т′$], [$з$], [$з′$], [$с$], [$с′$], [$ц$], [$ц′$], [$л$], [$л′$], [$н$], [$н′$], [$дз$], [$дз′$]
«Де ти з’їси ці лини» + [$\widehat{дз}$]
орфографія (подовження, м’який знак)
задньоязикові
[$ґ$], [$к$], [$х$]
орфоепія (пом’якшення приголосних), орфографія (апостроф, м’який знак)
Глотковий
[$г$]
орфоепія (пом’якшення приголосних), орфографія (апостроф, м’який знак)
твердість чи м’якість
м’які
мають тверді пари: [$д′$], [$т′$], [$з′$], [$с′$], [$ц′$], [$л′$], [$н′$], [$р′$], [$дз′$] + [$й$]
«Де ти з’їси ці лини + [$р$], [$\widehat{дз}$]». УВАГА! [$й$] – завжди м’який
орфоепія (м’якість і пом’якшення приголосних), орфографія (апостроф, м’який знак)
тверді
не мають парних м’яких, можуть бути лише пом’якшеними (13): НЕ «Де ти з’їси ці лини + [$р$], [$\widehat{дз}$]» + ті, які мають мякі пари (див. вище).
губні, задньоязикові, глотковий, шиплячі
інше
шиплячі
/ш/, /ч/, /ж/, / дж /
«Ще їжджу»
орфоепія (пом’якшення приголосних), орфографія (подовження)
Оберіть рядок, у якому в усіх словах приголосні тільки дзвінкі: комір, регіон, неділя, мова вокзал, забіг, лід, джміль мед, мармур, рельєф, немовля джерело, господар, в'юнець, гриб мороз, лимон, рейс, недорогий
Укажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді: навчатися, влітку, людина, серце, зірочка працювати, життя, хазяїн, монета, година поличка, сила, рік, струна, смужка сказати, полотно, сон, велосипед, весна сонце, мріяти, море, розмова, береза
Copy link