Звертання

Звертання (поширене й непоширене)

Знак оклику, велика літера (оклична інтонація)

Україно! Ти для мене диво! (В. Сим.).

Кома, мала літера (вимовляються без особливої сили)

Ти мене, кохана, проведеш до поля… (М. Рильськ.).

НЕМАЄ КОМИ ПРИ ВИГУКАХ: 1. О, ой, ох, ну вжиті в ролі підсилювальних часток 2. Вигук стоїть перед особовим займенником, після якого є звертання

1. О слово! Будь мечем моїм! (Олександр Олесь). 2. Ой ви, сльози, дрібні сльози! Ви змиєте горе (Т. Шевч.)

Last updated