Будова слова

префікс

корінь

суфікс

закінчення

Значуща частина слова, яка стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів чи інших граматичних форм.

Головна значуща спільна частина споріднених слів, що виражає їхнє лексичне значення.

Значуща частина слова, яка стоїть після кореня і служить для утворення нових слів чи інших граматичних форм.

Змінна значуща частина слова, що стоїть переважно в його кінці та виражає граматичне значення.

Щоб правильно поділити слова на морфеми (значущі частини – корінь, префікс, суфікс, закінчення, основу), спочатку визначаємо корінь, добираючи спільнокореневі слова, потім – закінчення (змінюємо слово; змінна частина й буде закінченням).

Увага! Слід відрізняти спільнокореневі слова від слів із омонімічними коренями (мають інше лексичне значення). Наприклад, слова вода, водний, водогін – спільнокореневі, а слова друг, дружній, другий – ні (слово другий має інше значення).

Основа – частина слова без закінчення, що виражає лексичне значення слова

У незмінних словах закінчення не буває! Отже, не мають закінчень: 1. Прислівники: гарно, добре, увечері (-о, -е, -і тут – суфікси). 2. Дієприслівники: танцюючи, зробивши, прибігши (суфікси -ючи, -вши, -ши). 3. Інфінітив: танцювати, робити (-ти тут – суфікс). 4. Незмінювані іншомовні слова: пюре, какаду, метро (усе слово – корінь).

Зауважте! В інфінітивах голосний, що стоїть між коренем і суфіксом -ти – теж суфікс. Наприклад, морфемна будова слова жати: корінь -ж-, суфікс -а-, суфікс -ти. Різновидом суфікса є постфікс -ся(- сь), що стоїть у кінці дієслів: пишатися, хвилюватися (-ся – постфікс, різновид суфікса).

Спільнокореневими є слова рядка роздумувати, подумки, дума, роздум людяний, привселюдно, людний, усезагальний малюнок, мальований, малий, малюючи гірше, гірко, грішно, погіршувати водити, зневоднення, водиця, водовідвід

Схемі “префікс+корінь+суфікс+закінчення” відповідає слово навпочіпки переписаний особистий передмова охорона

Last updated