Відокремлені члени речення

Додатки Починаються словами КРІМ, ОКРІМ, ОПРІЧ, ЗАМІСТЬ, ЗА ВИНЯТКОМ, ЗОКРЕМА, ОСОБЛИВО, НА ВІДМІНУ ВІД, НАПРИКЛАД: На світі все знайдеш, крім рідної матері.

Обставини

Відокремлюються

НЕ відокремлюються

1. Виражені дієприслівником чи дієприслівниковим зворотом: Учися чистоти і простоти і, стоптуючи килим золотий, забудь про вежі темної гордині (М. Рильськ.).

1. Виражені дієприслівником зі значенням способу дії (як? Яким способом?) і стоять безпосередньо після присудка або в абсолютному кінці речення: Я йшов не поспішаючи.

2. Уточнюючі обставини місця, часу чи способу дії (дві обставини: перша – ширша за значенням; друга – вужча): Десь далеко, за темною смугою лісу, обізвався грім (С. Васильч.).

2. Якщо дві обставини різні за значенням (наприклад, часу й місця) або якщо перша обставина вужча за значенням, а друга – ширша: Серед ночі над степом ані хмаринки (В. Підмог.); За темною смугою лісу десь далеко обізвався грім.

Last updated