Типові помилки в словосполученнях і реченнях

Помилкове вживання

Правильне вживання

Дублювання значення (тавтологічні словосполучення)

багаточисельні/малочисельні відвідувачі

численні/нечисленні відвідувачі

бурхливі овації

овації

вільна вакансія

вакансія

внутрішній інтер’єр

інтер’єр

головний лейтмотив

лейтмотив

долоні рук

долоні

завзятий ентузіазм

ентузіазм

кілька років тому назад

кілька років тому

майстерний віртуоз

віртуоз

моя власна думка

моя думка / власна думка

моя автобіографія

моя біографія / автобіографія

пам’ятний сувенір

сувенір

передовий авангард

авангард

перший дебют

дебют

повний аншлаг

аншлаг

прейскурант цін

прейскурант

розумний вундеркінд

вундеркінд

у квітні місяці

у квітні

Порушення сполучуваності слів

зайняли перше місце

посіли перше місце

одержали освіту

здобули освіту

на протязі року

протягом року

Уживання слів у невластивому значенні

вірні рішення

правильні рішення

рахую, що…

уважаю/вважаю, що

задати запитання

поставити запитання

Уживання слів, не властивих українській мові

цікаві міроприємства

цікаві заходи

думки співпадають

думки збігаються

Недоречне вживання прийменника ПО

дослідження по математиці

дослідження з математики

заняття по біології

заняття з біології

контрольна робота по українській літературі

контрольна робота з української літератури

чемпіон по шахам

чемпіон із шахів

інспектор по техніці безпеки

інспектор із техніки безпеки

заступник по виховній роботі

заступник із виховної роботи

по моїй вині

з моєї вини

по всякому поводу

з будь-якого приводу

проживати по адресу

проживати за адресою

писати по зразку

писати за зразком

по дорученню вчителя

за дорученням учителя

перший по списку

перший за списком

пливти по течії

пливти за течією

по стану здоров’я

за станом здоров’я

філолог по спеціальності

філолог за спеціальністю

зупинка по вимозі

зупинка на вимогу

по вашому проханню

на ваше прохання

приємний по смаку

приємний на смак

по мірі того як

у міру того як

заходи по покращенню

заходи для покращення

пропустити по хворобі

пропустити через хворобу

трапилось по непорозумінню

трапилося через непорозуміння

по сімейним обставинам

через сімейні обставини/у зв’язку з сімейними обставинами

по поверненні додому

після повернення додому/повернувшись додому

по закінченні строку

після закінчення строку

прийшлося по смаку

припало до смаку

по цей день

донині/дотепер/досі

робота не по силам

робота не під силу

повідомити по телефону

повідомити телефоном

послати по пошті

послати поштою

саме по собі зрозуміло

само собою зрозуміло

Конструкції, у яких залишається прийменник ПО

йти по дорозі (дорогою)

піти по хліб, по воду, по допомогу…

пливти по річці, по морю (річкою, морем)

наказ по школі (інституту, заводу)

по гарячих слідах

по можливості, по змозі

одержувати по тисячі гривень

орієнтуватися по компасу, по зірках

родич по батькові, по матері…

черговий по школі, по вокзалу…

читати по складах

різьба по дереву

стояти по одному, по двоє…

ім’я по батькові

по чайній ложці

по коліна у воді

видно по очах

по обіді / після обіду

чинити по совісті

Уживання одного прийменника в значенні іншого

коштувала біля ста гривень

коштувала приблизно сто гривень

Неправильне вживання відмінкових форм

випасати конів

випасати коней

не побачити грузин

не побачити грузинів

не помітити болгарів

не помітити болгар

крутити коліщатом

крутити коліщам

їздити по містам, по селам…

їздити по містах, по селах (містами, селами)

кліпати очами

кліпати очима

стенати плечами

стенати плечима

Неправильне керування

вчити чому

вчити чого

глузувати над ким

глузувати з кого

дивуватися чому

дивуватися з чого

дякувати кого

дякувати кому

захворіти чим

захворіти на що

знущання над малим бізнесом

знущання з малого бізнесу

зраджувати кому

зраджувати кого

кепкувати над ким

кепкувати з кого

не чути що

не чути чого

одружитися на кому

одружитися з ким

перетворитися в щось

перетворитися на щось

постачати кого чим

постачати кому що

радіти чому

радіти з чого

сміятися над ким

сміятися з кого

уподібнюватися кому

уподібнюватися до кого

Неправильне сполучення іменника з числівником

двоє листів

два листи

два хлопця, три стільця, чотири вчителя

два хлопці, три стільці, чотири вчителі

сто грам

сто грамів

двадцять три киянини, тридцять чотири львів’янини

двадцять три киянина, тридцять чотири львів’янина

семеро грузин

семеро грузинів

п’ятеро болгарів

п’ятеро болгар

чотири банана, апельсина…

чотири банани, апельсини…

одна ціла п’ять десятих бананів

одна ціла п’ять десятих банана

Неправильне узгодження підмета й присудка

Ви правильно говорила про це.

Ви правильно говорили про це.

Ігор із батьком говорив про погоду.

Ігор із батьком говорили про погоду.

За нашу пропозицію проголосували більшість.

За нашу пропозицію проголосувала більшість.

Більша половина друзів просили почекати.

Половина друзів просила почекати.

Більшість абітурієнтів будуть зараховані до складу студентів інституту.

Більшість абітурієнтів буде зарахована до складу студентів інституту.

Неправильна побудова речень із дієприслівниковим зворотом

Ідучи до школи, почався дощ.

Коли я йшов до школи, почався дощ.

Порушення цілісності дієприкметникового звороту

Вражений Валентин словами вчителя, захопився історією своєї країни.

Вражений словами вчителя, Валентин захопився історією своєї країни.

Відрив підрядного означального речення від пояснюваного слова

Я порадив колегам бути уважнішими в доборі ілюстрацій, що працюють у другу зміну.

Я порадив колегам, які працюють у другу зміну, бути уважнішими в доборі ілюстрацій.

Неправильне використання в реченні форм на -но, -то

Закон прийнято Верховною Радою.

Верховна Рада прийняла Закон.

Last updated