Принципи поділу на частини мови

Принципи поділу (при визначенні частини мови враховують усі ці ознаки одночасно):

  • смисловий (спільне значення слів);

  • морфологічний (слова мають спільні граматичні категорії, змінюються за схожими принципами);

  • синтаксичний (типові синтаксичні ролі – яким членом речення слово є найчастіше);

  • словотворчий (типові для певної групи слів способи словотворення, суфікси, префікси тощо).

10 частин мови = 6 самостійних + 3 службові + 1 вигук 10 частин мови = 5 змінних + 5 незмінних

Значення

Питання

C А М О С Т І Й Н І 6

іменник

предмет, особа

хто? що?

І М Е Н Н І 4

З М І Н Н І 5

прикметник

ознака предмета

який? чий?

числівник

число, кількість, порядок при лічбі

скільки? котрий?

займенник

вказує (але не називає) на предмет, ознаку, кількість

хто? що? який? чий? скільки? котрий?

дієслово

дія або стан

що робити? що зробити?

Д І Є С Л І В Н І 2

прислівник

ознака дії, ознака ознаки, ознака предмета

як? коли? де? куди? звідки? для чого? навіщо? чому? яким способом? наскільки?

Н Е З М І Н Н І 5

С Л У Ж Б О В І 3

прийменник

служить для зв’язку слів у словосполученні

НЕ відповідають на питання

сполучник

служить для зв’язку однорідних членів, простих речень у складному

частка

служить для утворення окремих граматичних форм, надання відтінків значень

вигук

виражає почуття і волевиявлення

Усі слова є іменниками в рядку книгарня, книжник, книгозбірня соловей, соловенятко, солов’їний зеленаво, зеленка, зелень малювання, малюнок, намалювавши завідувач, завідувачка, завідувати

Прикметниками є всі слова в рядку батьківський, мудріше, дерев’яний добре, добрий, добрезний батьків, біологічний, мудріший слюсарський, чийсь, інженерний свій, гарний, найдобріший

Числівниками є всі слова рядка чотири, четвертий, четвертина, четверо сто, сотня, сота, сотий шість, шістка, шостий, шестеро десять, десяток, десятеро, десятий два, двійко, двоє, обидва

Last updated