Способи зв’язку речень у тексті

1) займенники: Восени відлітають птахи. Вони летять у вирій. 2) прислівники: Я любив її давно. Тоді цвіли луги. 3) сполучники, сполучні слова: Не хотів залишати рідний дім. Але залишив. 4) синоніми (у тому числі й контекстуальні), перифрази: Я захоплююся поезією Василя Стуса. Дисидент життя віддав за те, у що вірив. Видобували нафту. Чорне золото коштує чимало. 5) лексичні повтори, спільнокореневі слова: Ми всі любили Наталку. Наталка уміла співати так, як ніхто не вмів. Природа наша напрочуд різноманітна. Різноманітність ця зумовлена географічним розташуванням України. 6) метафора та її різновиди (метонімія, синекдоха): Євросоюз радо зустрів українську делегацію. Брюссель так вітав розвиток демократії в нашій державі.

Last updated