Comment on page

Абетка

Визначення Абетка – сукупність літер, прийнятих у системі мови й розміщених в усталеному порядку, закріпленому традицією.
Літера
Назва літери
Позначають звуки
А а
а
СОНОРНІ ТА ДЗВІНКІ, КРІМ К
Б б
бе
В в
ве
Г г
ге
Ґ ґ
ґе
Д д
де
Е е
е
Є є
є
1 [е] або 2 [йе] звуки: на початку слова, після голосного, Ь й апострофа
Ж ж
же
З з
зе
И и
и
І і
і
Ї ї
ї
завжди 2 [йі]
Й й
йот
К к
ка
Л л
ел
М м
ем
Н н
ен
О о
о
ГЛУХІ, КРІМ Р
П п
пе
Р р
ер
С с
ес
Т т
те
У у
у
Ф ф
еф
Х х
ха
Ц ц
це
Ч ч
че
Ш ш
ша
Щ щ
ща
завжди 2 [шч]
Ь ь
м’який знак
не позначає жодного; указує на м’якість попереднього приголосного
Ю ю
ю
1 [у], [а] або 2 [йу], [йа] звуки: на початку слова, після голосного, Ь й апострофа
Я я
я
Увага! Розташовуючи слова в алфавітному порядку, ураховують не тільки перші, а й усі наступні літери; апостроф, знак наголосу й дефіс при цьому до уваги не беруть.

Співвідношення звуків і букв

33 літери алфавіту
38 звуків
6 голосних (творяться за участю лише голосу): [а], [о], [у], [е], [и], [і]
32 приголосних (складаються з голосу та шуму або тільки з шуму)
Традиційно вважають, що сучасна абетка cтворена на основі слов’янської азбуки, яка мала назву кирилиця (за ім’ям одного з болгарських місіонерів Кирила, який разом із братом Мефодієм склав цей алфавіт для слов’ян і переклав грецькі богослужбові книги старослов’янською мовою), проте є й інший погляд на це питання. М. Брайчевський, наприклад, припускає, що Кирило, можливо, є автором глаголиці.
У якому рядку допущено помилку при розташуванні слів в алфавітному порядку: посилка, правосуддя, праслов'янський, приневолений, приносити правознавство, прати, примітка, принцип, приписка Покрова, порожній, правда, праска, працювати постачання, правдоподібний, прибудова, примайструвати, принесений правовірний, прималювати, принада, принцеса, полотно