Абетка

Визначення Абетка – сукупність літер, прийнятих у системі мови й розміщених в усталеному порядку, закріпленому традицією.

Літера

Назва літери

Позначають звуки

А а

а

СОНОРНІ ТА ДЗВІНКІ, КРІМ К

Б б

бе

В в

ве

Г г

ге

Ґ ґ

ґе

Д д

де

Е е

е

Є є

є

1 [е] або 2 [йе] звуки: на початку слова, після голосного, Ь й апострофа

Ж ж

же

З з

зе

И и

и

І і

і

Ї ї

ї

завжди 2 [йі]

Й й

йот

К к

ка

Л л

ел

М м

ем

Н н

ен

О о

о

ГЛУХІ, КРІМ Р

П п

пе

Р р

ер

С с

ес

Т т

те

У у

у

Ф ф

еф

Х х

ха

Ц ц

це

Ч ч

че

Ш ш

ша

Щ щ

ща

завжди 2 [шч]

Ь ь

м’який знак

не позначає жодного; указує на м’якість попереднього приголосного

Ю ю

ю

1 [у], [а] або 2 [йу], [йа] звуки: на початку слова, після голосного, Ь й апострофа

Я я

я

Увага! Розташовуючи слова в алфавітному порядку, ураховують не тільки перші, а й усі наступні літери; апостроф, знак наголосу й дефіс при цьому до уваги не беруть.

Співвідношення звуків і букв

33 літери алфавіту

38 звуків

6 голосних (творяться за участю лише голосу): [а], [о], [у], [е], [и], [і]

32 приголосних (складаються з голосу та шуму або тільки з шуму)

Традиційно вважають, що сучасна абетка cтворена на основі слов’янської азбуки, яка мала назву кирилиця (за ім’ям одного з болгарських місіонерів Кирила, який разом із братом Мефодієм склав цей алфавіт для слов’ян і переклав грецькі богослужбові книги старослов’янською мовою), проте є й інший погляд на це питання. М. Брайчевський, наприклад, припускає, що Кирило, можливо, є автором глаголиці.

У якому рядку допущено помилку при розташуванні слів в алфавітному порядку: посилка, правосуддя, праслов'янський, приневолений, приносити правознавство, прати, примітка, принцип, приписка Покрова, порожній, правда, праска, працювати постачання, правдоподібний, прибудова, примайструвати, принесений правовірний, прималювати, принада, принцеса, полотно

Last updated