Чергування у – в, і – й

Евфонія (милозвучність)

1. Уникай збігу голосних

купався в озері купався у озері

2. Уникай збігу приголосних

зайшов у метро зайшов в метро

Якщо доводиться вибирати між збігом голосних і збігом приголосних, насамперед уникай збігу голосних

вірю в справедливість вірю у справедливість

Засоби милозвучності

  • у / в / ув / уві / вві;

  • з / із / зі / зо;

  • і / й / та (=і);

  • б / би, ж / же;

  • -ся / -сь;

  • голосний після префікса: розігнати, зібрати, відірвати тощо;

  • варіанти слів (синоніми-дублети): раніше / раніш, лише / лиш, звідкіля / звідки / звідкіль, впав / упав і под.;

  • спрощення, подвоєння, апостроф, зміни приголосних при творенні слів.

УВАГА! Нюанси, деталі

Розділовий знак (. , ; : – ? ! …) = приголосний (пауза в усному мовленні), тому речення починаємо з голосного, після розділового знака теж пишемо голосний (якщо не виникає збігу голосних)

У хаті сидів дід. В хаті сидів дід. Але В озері є багато риби. У озері є багато риби. Нічний спосіб життя ведуть і сич, і сова. Нічний спосіб життя ведуть і сич, й сова.

Чергування у – в, і – й неможливе в іншомовних словах, а також тоді, коли воно змінює лексичне значення слова

був на Уралі, вступив до інституту, вдача – удача, вправа – управа й под.

Пишемо У перед В, Ф, ХВ, СВ, ТВ, ЛЬВ й под. (навіть якщо виникає збіг голосних)

Була у Львові, зайшла у хвіртку.

Пишемо І 1) при зіставленні або протиставленні понять (пауза в усному мовленні); 2) перед словом, що починається з Й, Я, Ю, Є, Ї

1) Червоне і чорне, батьки і діти. 2) Марія і Йосип, мама і я.

Іноді вибір залежить від стилю

Ув – розмовний стиль.

Слід уникати немилозвучних збігів звуків на межі слів

Ці цікаві розповіді; вартовий вийшов (пор. вимову в рос. мові «А я тебе малинового варенья принес»).

Не слід допускати римування слів у прозі

Любов людини до батьківщини (любов людини до рідної землі).

Відхилення від правил евфонії допускається в художній літературі, де це зумовлено вимогами ритму

Яка упевненість в ході швидкій гримить (В. Сосюра).

Last updated