Кличний відмінок

-е (-є)

Іменники І відміни

1) з основою на твердий приголосний; деякі іменники з основою на шиплячий: Тетяно, Миколо

1) з основою на м’який і шиплячий: мріє, сім’є, Надіє, душе, круче, площе вельможе, теще

1) із пестливим значенням: доню, бабусю, матусю, Олю, Наталю, Олесю

Іменники ІI відміни

2) із суфіксом -ець-: хлопче, молодче, женче, шевче, кравче, горобче, АЛЕ! українцю, бійцю, знавцю, мудрецю, борцю, добровольцю, Швецю, Жнецю, Кравцю

1) із суфіксами -к-, -ик-, -ок-: синку, братику, батьку, полковнику, письменнику, Ільку, Левку

2)більшість іменників з основою на м’який приголосний; на -р (із закінченням -я в Р.в.): місяцю, коню, вчителю, кобзарю, секретарю, лікарю, лицарю

3) більшість іменників на шиплячий приголосний: стороже, Довбуше, Дороше, Тимоше

3) кілька іменників на шиплячий: читачу, товаришу, керманичу, глядачу, викладачу, укладачу

4) з основою на твердий приголосний; на -р (із закінченням -а в Р.в.): друже, брате, юначе, пастуше, вовче, соколе, орле, Львове, Києве, професоре, командире, каменяре АЛЕ! сину, тату, діду

Іменники ІII відміни

любове, радосте, молодосте, Аделе, Нінеле

УВАГА! ЗАПАМ’ЯТАЙ!

Ігоре, Олегу, Іллє, Насте, женче, шевче Форми «Ігорю», «Олеже», «Ілле», яких пропонують уживати деякі автори посібників, підручників, у чинному правописі не відображені.

загальна назва + загальна назва = Кл.в. + Кл.в. або Кл.в. + Н.в. добродію опоненте і добродію опонент

загальна назва + ім’я = Кл.в. + Кл.в. Друже Ігоре, колего Олегу, Пані Маріє

загальна назва + прізвище = Кл.в. + Н.в. колего Ігнатенко, прокуроре Кащенко

ім’я + по батькові = Кл.в. + Кл.в. Валентино Володимирівно, Антоніно Станіславівно, Людмило Олександрівно, Якове Михайловичу, Юрію Аврамовичу, Миколо Павловичу

ПОРІВНЯЙ! Віталію Федоровичу і Віталіє Федорівно, Лесю Пилиповичу і Лесе Пилипівно

Закінчення -е у формі кличного відмінка мають усі іменники в рядку брат, Євген, професор, товариш голуб, суддя, Наталка, доля зоря, Юля, Антон, директор актор, Настя, друг, Павло сторож, Роман, офіцер, Наталя

Закінчення -ю у формі кличного відмінка мають усі іменники в рядку Галя, школяр, Андрій, матуся коваль, мудрець, учень, бабуся хлопець, Олексій, місяць, біль Віталій, обрій, тополя, дідусь Катруся, лікар, доля, герой

Last updated