Comment on page

Творення прикметників за допомогою суфіксів -ов-, -ев- (-єв-)

Основа закінчується на
твердий приголосний
м’який або шиплячий приголосний
-ов-
наголос на закінченні
наголос на основі
-ов-
-ев- -єв- (після голосних)
кварцовий, палацовий, глянцевий
дощовий, ключовий, маршовий, бойовий
борщевий, яблуневий, аличевий, замшевий, магнієвий, магнолієвий
УВАГА! Деякі прикметники мають паралельні форми (значення, наголос): грошЕвий – грошовИй, діЄвий – дійовИй, життЄвий – життьовИй, лицЕвий – лицьовИй, миттЄвий – миттьовИй та ін.