Пароніми
ГРУПИ СЛІВ У ЛЕКСИЦІ
1. Акціонерний і акціонерський
Акціонерний – той, що стосується акцій, заснований на них. Акціонерне товариство.
Акціонерський – той, що належить, властивий акціонерам. Акціонерські внески.
2. Апендикс і апендицит
Аппендикс – червоподібний відросток сліпої кишки людини та деяких хребетних тварин. Видалити апендикс.
Апендицит – запалення апендикса. Хворіти на апендицит.
3. Аргументація і аргументування
Аргументація – 1. Наведення доказів на користь чогось. Переконлива аргументація. 2. Сукупність аргументів. Положення підкріплені солідною аргументацією.
Аргументування – наведення доказів на користь чогось. Переконливе аргументування.
4. Вдача і удача
Вдача – сукупність психічних особливостей людини, які виявляються в її діях, поведінці, характері; нахил, звичка (також про тварин).
Удача – позитивний, бажаний наслідок чогось; успіх. Рибальська, мисливська удача.
5. Веліти і воліти
Веліти – вимагати, наказувати. Веліли працювати.
Воліти – хотіти, бажати. Волію знати всю правду.
6. Виборний і виборчий
Виборний – що визначається чи обирається голосуванням. Виборна особа, виборна посада, виборне начало.
Виборчий – пов’язаний з виборами, з місцем, де вони відбуваються, з правовими нормами, які встановлюють порядок їх проведення. Виборча кампанія, виборчий блок, виборча дільниця, виборчий бюлетень, виборче право.
7. Відчуття і почуття
Відчуття – відображення мозком людини властивостей предметів об’єктивної дійсності, які безпосередньо впливають на органи чуття; стан подразнюваного організму. Зорові відчуття. Відчуття холоду. Крім того, це й відчування чого-небудь, а також передчуття. Відчуття кольору. Відчуття небезпеки.
Почуття – чітке і ясне усвідомлення чогось у сфері психіки, моралі; емоції, вияви душевного стану. Почуття обов’язку. Почуття любові. У таких випадках замінювати почуття на відчуття не бажано, бо може викривитися зміст.
8. Воєнний і військовий
Воєнний – пов’язаний з війною. Воєнний стан, воєнна загроза, воєнна перемога
Військовий – той, що стосується війська. Військова доктрина, військова частина, військова таємниця, військові маневри.
9. Впізнавати і пізнавати
Впізнавати можна те, що вже бачив (знав) коли-небудь. Впізнавати людину, предмет, річ тощо.
Пізнавати – це осягати певні явища дійсності, діставати істинне уявлення про кого-небудь чи що-небудь.
10. Грати роль і відігравати роль
Вислів грати роль доречний у застосуванні до акторів або до людей, які видають себе за когось.
У переносному значенні використовуємо словосполучення відігравати роль. «Суспільство відіграє велику роль у становленні особистості».
11. Гривна і гривня
Гривна – металева шийна прикраса у вигляді обруча, наприклад: Кольє нагадують давньоруські гривни.
Гривня – грошова одиниця України.
12. Громадський та громадянський
Громадський походить від іменника громада й означає «належний до певного колективу людей». Громадські організації, громадський будинок, громадська думка.
Громадянський – той, що стосується громадянина як члена суспільства, а також усього громадянства. Громадянські права, громадянська мужність, громадянська совість.
13. Дипломант і дипломат
Дипломантом називають того, хто працює над дипломним проектом, пише дипломну роботу. Це також особа, відзначена дипломом за видатні успіхи в якійсь царині. Дипломант міжнародного конкурсу піаністів.
Дипломат – службовець, наділений урядовими повноваженнями для зносин з іншими державами. Переносно дипломат – людина, котра продумано й уміло діє в стосунках із іншими. Тонкий дипломат.
14. Дружний і дружній
Дружний – згуртований, одностайний. Дружний колектив. Дружна родина.
Дружній – товариський, приязний. Дружній тон. Дружнє ставлення.
15. Експонат і експонент
Експонат – предмет, продукція, що їх показують на виставці або виставляють у музеї для огляду. Цікаві експонати. Музейний експонат.
Експонент – особа чи організація, котрі демонструють експонати. Десятки експонентів.
16. Заборонений і заборонний
Заборонений – дієприкметник від заборонити. Заборонена література.
Заборонний – той, що стосується заборони, забороняє. Заборонний дорожній знак.
17. Збитковий і збиточний
Збитковий – той, що завдає матеріальних втрат; невигідний. Збиткове господарство, збиткове виробництво, збиткове підприємство, збиткове видання.
Збиточний (збитошний) – здатний на прикрі вчинки; пустотливий; що виражає лукавство.
18. Зіткнення і сутичка
Зіткнення – дія за значенням зіткнутися – наткнутися на когось, щось, несподівано зустрітися з ким-небудь тощо.
Сутичка – 1. Гостра суперечка; сварка. 2. Невеликий короткочасний бій.
19. Зумовлювати й обумовлювати
Зумовлювати – це спричиняти, викликати щось: «Гарна оплата зумовила і якісну роботу».
Обумовлювати – встановлювати (в угодах, договорах тощо) певні умови, строки, показники.
20. Кандидат і кандидатура
Кандидат – той, кого намічено для обрання, призначення або прийняття кудись; науковий ступінь. Кандидат у депутати, кандидат на голову правління, кандидат історичних наук.
Кандидатура – особа, названа або висунута як кандидат; права або можливість для когось виступати в цій іпостасі.
Copy link