Comment on page

Способи словотворення

Спосіб
Як утворюється слово
Приклади
М О Р Ф О Л О Г І Ч Н І
префіксальний
за допомогою префікса
недруг (префікс не- + корінь друг), прадід (префікс пра- + корінь дід).
суфіксальний
за допомогою суфікса
глибина (корінь глиб- + суфікс -ин-), кобзар (корінь кобз- + суфікс -ар).
префіксально-суфіксальний
одночасно за допомогою префікса та суфікса
навушник (префікс на- + корінь -вуш- + суфікс -ник).
безафіксний
відкиданням суфіксів
Перехід (від переходити; вигін (від виганяти).
складання
поєднанням основ
глинозем, військкомат (військ-овий + ком-ісаріат)
Н Е М О Р Ф О Л О Г І Ч Н І
морфолого-синтаксичний
переходом слова з однієї частини мови в іншу
майбутнє, пальне (утворені від прикметників)
лексико-синтаксичний
злиттям сполучень слів в одне слово
перекотиполе, Борислав
лексико-семантичний
переосмисленням існуючих слів
Гончар (прізвище), «Сокіл» (хокейний клуб).
Увага! Щоб правильно визначити спосіб словотворення, слід уважно визначати слово, від якого утворене похідне: Подорожній ← дорожній ← дорога. Слово подорожній утворене префіксальним способом (подорожній «мінус» дорожній = по-, це префікс); слово дорожній – суфіксальним (дорожній «мінус» дорога = -н(ій); -н- – це суфікс).
Префіксальним способом утворене слово узлісся перебіг розбризкувати переїдання підвид