Способи словотворення

Спосіб

Як утворюється слово

Приклади

М О Р Ф О Л О Г І Ч Н І

префіксальний

за допомогою префікса

недруг (префікс не- + корінь друг), прадід (префікс пра- + корінь дід).

суфіксальний

за допомогою суфікса

глибина (корінь глиб- + суфікс -ин-), кобзар (корінь кобз- + суфікс -ар).

префіксально-суфіксальний

одночасно за допомогою префікса та суфікса

навушник (префікс на- + корінь -вуш- + суфікс -ник).

безафіксний

відкиданням суфіксів

Перехід (від переходити; вигін (від виганяти).

складання

поєднанням основ

глинозем, військкомат (військ-овий + ком-ісаріат)

Н Е М О Р Ф О Л О Г І Ч Н І

морфолого-синтаксичний

переходом слова з однієї частини мови в іншу

майбутнє, пальне (утворені від прикметників)

лексико-синтаксичний

злиттям сполучень слів в одне слово

перекотиполе, Борислав

лексико-семантичний

переосмисленням існуючих слів

Гончар (прізвище), «Сокіл» (хокейний клуб).

Увага! Щоб правильно визначити спосіб словотворення, слід уважно визначати слово, від якого утворене похідне: Подорожній ← дорожній ← дорога. Слово подорожній утворене префіксальним способом (подорожній «мінус» дорожній = по-, це префікс); слово дорожній – суфіксальним (дорожній «мінус» дорога = -н(ій); -н- – це суфікс).

Префіксальним способом утворене слово узлісся перебіг розбризкувати переїдання підвид

Last updated