Приголосні звуки

Приголосні звуки

Звуки

Вимова

Скоромовки для тренування вимови

Дзвінкі

  1. у середині, кінці слова чи складу НЕ оглушуються Винятки: кігті, нігті, легко, вогкий, дьогтю й похідні від них: [ле́хко]

  2. у префіксах і прийменниках об, від, над, перед, під, між НЕ оглушуються

  3. роз- у швидкому темпі мовлення перед глухим нешиплячим із наближенням: [розс], наприклад, [розспов'істи́];

  4. перед шиплячими – [рож], наприклад, [рожчи́стиети]

  5. З перед глухими нешиплячими оглушується: [с:и́ном], [ска́войу];

  6. перед глухими шиплячими [ч], [ш] змінюється на [ш]: [шчи'стиети], [ш:ахтар'а́ми]

Два стоноги, дві стоніжки Захотіли грати в сніжки, Тільки ж як Ліпити сніжки – Рук нема, Одні лиш ніжки.

Глухі

перед дзвінкими приголосними – одзвінчуються: [бород'ба́], [анеиґдо́т]

Сидів горобець на сосні, – Заснув – і упав уві сні. Якби не упав уві сні, Сидів би він ще на сосні.

Губні, шиплячі, задньоязикові, глотковий

Вимовляються твердо! Тверда вимова цих приголосних – характерна ознака української мови (пор. рос. человек, укр. чоловік). Винятки (вимовляються як напівм’які):

  1. перед [і]: [в'ік], [п'іч], [ш'іс'т']

  2. у деяких словах перед Ю, Я (якщо перед цими буквами не ставимо апостроф): горохвяник, дзвякати, мертвяк, бюро, бязь, пюре ([горохв'а́ник], [б'уро́])

Чайка жабку пригощає: - Молока тобі чи чаю? - Молоко вже допиваю, Хочу чаю з молочаю.

[$$\widehat{дж}$$], [$$\widehat{дз}$$]

  1. вимовляються як один звук (африкати): [$$\widehat{дж}м'іл'$$], [$$\widehat{дз}в\acute{о}ник$$];

  2. вимовляються як окремі звуки, якщо належать до різних морфем: [$$п'і\widehat{дж}е^{и}н\acute{у}$$], [$$в'і\widehat{дз}и^{е}в\acute{а}ти$$]

Ведмедику-ледащо, Ліз на пасіку нащо? - Буду джмеликом дзижчати, Буду мед куштувати.

Передньоязикові [$$д$$], [$$т$$], [$$з$$], [$$с$$], [$$ц$$], [$$л$$], [$$н$$] («Де ти з’їси ці лини?»)

перед наступними м’якими і пом’якшеними приголосними вимовляються м’яко

Для синків-молодців Мати напекла млинців. І хвалили молодці Ті млинці на молоці.

Last updated