Подовження та подвоєння приголосних

Подовження (між голосними)

Подвоєння (на межі морфем)

У питомо українських словах

 1. В іменниках середнього роду: зілля, узлісся, Запоріжжя. УВАГА! Наприкінці таких іменників пишемо літеру Я.

 1. Префікса і кореня: піддашшя, віддати, Наддніпрянщина.

 1. В іменниках жіночого роду, що стоять в орудному відмінку: подорожжю, ніччю, сіллю. УВАГА! Наприкінці таких іменників пишемо літеру Ю.

 1. Кореня і суфікса: туманний, осінній, годинник;

 1. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Якщо сумніваєтеся щодо правопису таких слів, поставте їх у називному відмінку однини. Коли наприкінці слова один приголосний, дописуйте відповідну літеру в орудному відмінку: Н.в. Керч, О.в. Керчю; Н.в. ніч, О.в. ніччю

 1. Основ: юннат (юний натураліст), військкомат (військовий комісаріат), міськком (міський комітет).

 1. Подовження не буває

  • у словах шалений, скажений, навіжений, студений, даний, жаданий, довгожданий, священик;

  • у прикметниках, що означають матеріал: олов’яний, дерев’яний, піщаний, кам’яний (але камінний);

  • у дієприкметниках і похідних прикметниках на зразок:вАрений – варЕний, пЕчений – печЕний, свЯчений – свячЕний, сУшений – сушЕний.

 1. У прикметниках із наголошеними суфіксами -енн- , -анн- , -янн-: височЕнний, невблагАнний, свящЕнний (але священик).

 1. Орієнтуйтеся на наголос: якщо наголос падає на суфікс – пишемо дві Н, не падає – одну: нескІнчений і нескінчЕнний, нескАзаний і несказАнний тощо.

 1. У словах бовван, Ганна, лляний, овва, ссати й похідних від них.

Запам’ятайте правопис слів: Алла, Аполлон, Белла, Віссаріон, Ганна (Анна), Геннадій, Елла, Жанна, Ізабелла, Нонна, Римма, Стелла, Сусанна; ллє (ллю, ллє, наллєш і под.), лляний, ссавці, бовваніє, бовван, суддя, баддя (але бадей, Р.в. множ.), рілля, стаття (але статей, Р.в. множ.), зрання, спросоння, навмання, попідтинню, попідвіконню.

Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка зран..я, безсмерт..я, пісен..ий, прочитан..ий дан..і, блажен..ий, згуртован..ий, височен..ий здоровен..ий, картин..ий, військ..омат, від..зеркалити стат..ей, жит..єдайний, облич.., роздоріж..я бад..ей, тон.., дерев’ян..ий, піщан..ий

Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка Рус..о, мул..а, пен..і, барок..о стак..ато, мадон..а, антен..а, ес..е Марок..о, ман..а, ван..а, гол..андський Брюс..ель, Одіс..ей, контр..еволюція, трас..а піц..а, шос..е, шас..і, Буд..а

Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка ем..ігрант, ім..ігрант, ас..амблея, бел..етристика ім..унітет, кол..екція, дис..кусія, кол..ектив ім..ітація, гол..андка, ак..уратний, ак..умуляція епіграм..а, ін..овація, бюл..етень, ак..омпанемент іл..юстрація, інтел..ігент, ір..аціональний, кор..еспондент

Last updated