Розділові знаки в простому ускладненову реченні

Однорідні члени речення (ОЧР)

Знак

Правило

Приклади

 1. Безсполучниковий зв’язок.

 2. Повторювані єднальні чи розділові сполучники (навіть якщо перед першим однорідним сполучника немає).

 3. ОЧР з’єднані як безсполучниковим, так і сполучниковим зв’язком.

 4. Протиставні сполучники а, але, та (=але), проте, зате, однак.

 5. У парних сполучниках не тільки…, а й; не тільки…, але й; як…, так і; не так…, як; хоч…, але; не стільки…, скільки; не так…, як; якщо не…, то й под.

 6. Між парами ОЧР.

 7. Приєднувальні сполучники і; а також; ще й; а то й; та й; та ще (до перелічуваного приєднується ще один елемент як додаток до сказаного).

 1. Свіжа зелень розгойдалась, розгулялась, поплила (М. Рильськький).

 2. Може, це я, або хто, або ти ось там сидить у куточку веранди (Л. Костостенко).

 3. Хочу бачити, знати, чути, і любити, й творити красу (Л. Первомайський).

 4. Сонце світить, та не гріє.

 5. Ніч була хоч і зоряна, але темна.

 6. Будуть приходити люди, вбогі й багаті, веселі й сумні… (Леся Українка).

 7. Та забіліли сніги, заболіло тіло, ще й головонька.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Ком завжди на одну менше, ніж є однорідних членів.

БЕЗ

 1. Одиничний сполучник і (й); та (=і); або; чи («Чиаботаі коми ковтає»).

 2. Два дієслова в однаковій формі, що вказують на рух і його мету.

 3. Усталені сполуки типу ні туди ні сюди;ні сяк ні так; і так і сяк; і вдень і вночі; ні вдень ні вночі; ні рук ні ніг не чути; ні риба ні м’ясо; ні з того ні з сього; ні пуху ні пера; і сміх і гріх; і вашим і нашим і под.

 4. Два однакових чи близьких за значенням слова, друге з яких ужите з часткою не (сприймається як одне ціле).

 1. Старий батько сидить коло хати та вчить внука маленького чолом оддавати (Т. Шевченко).

 2. Іди сядь коло мене, я щось маю тобі казать (І. Неч.-Лев.).

 3. Ні вдень ні вночі не стихає клепання коси.

 4. Хоч варила не варила, аби добре говорила.

Другий член протиставляється першому й виражає причину, наслідок, доповнення, раптову зміну подій (перед ним можна вставити сполучник а, але).

Ні, не вагання – рівновага стала долею митця (Є. Плужник).

Між значно поширеними або далекими за змістом ОЧР.

Сидить батько кінець стола, на руки схилився; не дивиться на світ божий; тяжко зажурився (Т. Шевченко).

ОЧР із узагальнювальними словами (УС) Найчастіше УС – займенники все (усе), всі (усі), ніхто, ніщо; прислівники скрізь, всюди, завжди, ніколи, ніде; рідше – словосполучення

УС: ОЧР.

Захоплююся всяким птаством: деркачами, перепілками, куликами, курочками.

ОЧР – УС.

Деркачами, перепілками, куликами, курочками – усяким птаством я захоплююся.

УС: ОЧР – …

Усяке птаство: деркачі, перепілки, кулики, курочки – викликає в мене захоплення.

УС, як-от/а саме/наприклад: ОЧР – …

Всяке птаство, як-от: деркачів, перепілок, куликів, курочок – можна було викосити косою в траві (О. Довженко).

Last updated