Контрольний список до власного висловлення у форматі ЗНО
Написавши власне висловлення на запропоновану тему, перевірте, чи наявні в ньому всі необхідні елементи.
Структурний елемент
Змістове наповнення
Відмітка про наявність: ˅
ЗМІСТ
1.Теза
Відповідає темі
Охоплює всі аспекти теми
Починається зі вставної конструкції (на мою думку / я вважаю / я переконаний(а)…)
2. Перший аргумент
Це доказ, який підтверджує моє міркування, обґрунтовує тезу
Починається зі вставного слова (по-перше / із одного боку…)
3. Приклад із літератури
Мій приклад починається зі слів Яскравим прикладом на підтвердження моєї думки є… (або іншої адекватної конструкції)
Я вказав(ла) автора й назву твору / режисера фільму тощо
Я вказав(ла) проблему, порушену письменником і художній образ, через який проблему розкрито (ім’я героя)
Мій приклад мотивований (пояснено, як він розкриває сутність проблеми)
У моєму прикладі немає змістових помилок (перекручень фактів, недостовірних відомостей тощо)
4. Другий аргумент
Мій другий аргумент не суперечить першому і тезі
Мій другий аргумент не дублює перший, не перефразовує його зміст
Починається зі вставного слова (по-друге / із іншого боку…)
5. Приклад із історії (життя)
Мій приклад починається зі слів Наприклад / Прикладом цього може слугувати… (або іншої адекватної конструкції)
Мій приклад мотивований (пояснено, як він розкриває сутність проблеми)
У прикладі названо подію, що розкриває сутність проблеми, персону, яка з проблемою пов’язана
У моєму прикладі немає змістових помилок (перекручень фактів, недостовірних відомостей тощо)
6. Висновок
Мій висновок відповідає запропонованій темі й органічно випливає зі сформульованої тези, аргументів і прикладів
Copy link