Вставні та вставлені конструкції

Вставні та вставлені конструкції (слова, словосполучення, речення)

Завжди вставні слова

Ніколи не бувають вставними слова

Залежно від контексту бувають вставними або ні

по-перше, по-друге й под., мабуть, отже, щоправда, крім того, а втім; однак, одначе, проте (у середині простого речення)

приблизно, майже, адже, навіть, принаймні, все-таки, якраз, мовби, неначе, нібито, причому, притому, тож, саме, особливо, тільки, цебто

правда, кажуть, може, звичайно, здається, можливо, видно, навпаки, справді, очевидно, безперечно, нарешті, зрештою, певно, на щастя, виходить й ін.

УВАГА! ПОРІВНЯЙ! …, і, вставне слово, … …, а (але) вставне слово, … Наприклад: Я біг, біг, і, нарешті, прибіг. Він мені, може, друг, а може, і ні.

ЗАУВАЖТЕ! Вставлені конструкції беруть у дужки, рідше відокремлюють із обох боків за допомогою тире (коли вимовляються підвищеним тоном): Там батько, плачучи з дітьми (а ми малі були і голі), не витерпів лихої долі, умер на панщині (Т. Шевч.). Орю свій переліг – убогу ниву! – та сію слово (Т. Шевч.).

Last updated