Прикладка

Прикладка (узгоджене означення; виражаючи ознаку предмета, дає йому другу назву)

Відокремлюється в тих же випадках, що й означення (адже є його різновидом). Варто лише пам’ятати:

1. Прикладки, уведені словами або, тобто, чи, наприклад, особливо, на ім’я, на прізвище, як-от, а саме відокремлюються комами.

Історія про Чіпку, або як не варто боротися з неправдою.

2. Прикладка з відтінком причини (чому?), яка найчастіше стоїть на початку речення, відокремлюється; зі значенням у ролі кого? у ролі чого? – НІ.

Порівняйте: Як досвідчений учитель, Яків Михайлович складає контрольні роботи так, що списати просто нема звідки. Тут ідеться про Шевченка як художника.

3. Не відокремлюються власні назви, якщо вони стоять після ОС. Примітка. Відокремлення можливе, якщо воно вживається для уточнення.

Письменник Микола Гоголь народився в Україні. Мій друг, Лазер Тарас, вирішив завжди бути чесним із собою.

Last updated