Транскрипція
Визначення Транскрипція – фонетичний запис, що передає на письмі вимову звуків зі змінами, яких вони зазнають у процесі мовлення.
У транскрипції НЕМАЄ великих літер, усі слова пишуться з малої. Букв Я, Ю, Є, Ї, Щ, Ь та апострофа у звуковому записі НЕ вживають, використовують додаткові позначки:
[ ]
звук, слово чи текст, які транскрибують, беруть у квадратні дужки
[$\acute{о}$]
якщо слово має більше ніж один склад, над відповідним голосним ставлять наголос
[$зуб$], [$з\acute{у}би$]
[$т:$]
подовжені та подвоєні приголосні позначають двокрапкою
[$жи^ет:\acute{а}$]
[$р′$]
м’якість приголосного позначають за допомогою скісної рисочки вгорі після нього
[$р′\acute{і}чка$]
[$м′$]
знак [$\,′\,$] означає напівпом’якшення приголосного
[$м′\acute{і}сто$]
[$\,j\,$]
$=$[$й$]: позначення приголосного [$й$], що використовують із метою уникнення двозначності надбуквеного знака
[$jод$] $=$ [$йод$]
[$\widehat{\,\,}$]
для позначення злитої вимови африкат
[$\widehat{дж}м′іл′$], [$\widehat{дз}′в′ін$]
[$ў$], [$ǐ$]
для позначення нескладових (напівголосних– напівприголосних) звуків
[$ǐшоў$] (йшов)
[$е^{и}$], [$и^е$], [$о^{у}$]
маленькі літери збоку вгорі вказують, до якого звука наближається звучання
[$се^{и}л\acute{о}$], [$зи^{е}м\acute{а}$], [$ко^{у}ж\acute{у}х$]
[ | ], [ || ]
Одна вертикальна риска означає звичайну паузу, дві – тривалу паузу на межі речень.
Copy link