Творення присвійних прикметників

Від іменників І відміни
-ин
Танин, донин
-їн (основа на [й])
Надіїн, Майїн
УВАГА!
г, к, х // ж, ч, ш
Ївга – Ївжин, дочка – доччин, свекруха – свекрушин
Від іменників ІІ відміни
чоловічий рід
-ів
Ігорів, батьків
-їв (основа на [й])
Олексіїв
жіночий, середній роди
-ов
(тверда група)
батькова, батькове
-ев
(м’яка група)
Ігорева, Ігореве
-єв
(основа на [й])
Олексієва, Олексієве
Від назв тварин присвійні прикметники творяться за допомогою суфіксів -ач- (-яч-),
-ин- (-їн-)
: кошачий, кролячий, голубиний, зміїний; без суфіксів: ведмежий, вовчий, овечий;
рідше – як від назв людей: зозулин, соловейків

Суфікс -ев- має прикметник, утворений від слова

край кущ палац замша вечір