ПРИКМЕТНИК

Визначення
Прикметник – самостійна змінна частина мови, що виражає ознаку предмета й відповідає на питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?
Лексико-граматичні розряди:
якісні (мають ступені порівняння), відносні, присвійні.
Граматичні категорії:
рід, число, відмінок (ці форми прикметника залежать від форм іменника, із яким прикметник узгоджується).