Місцевий відмінок (на кому? на чому?)

Однина
Закінчення -у (-ю) або залежить від
Наголосу
Прийменника
на бокУ – на бОціна вікні – по вікну
на мостУ – на мОстіна кордоні – по кордону
на торгУ – на тОрзіна столі – по столу
у краЮ – у краЇна подвір’ї – по подвір’ю
у раЮ – у рАїу селі – по селу
Із прийменником по – паралельні форми незалежно від наголосу
по Дніпру – по Дніпрі, по лісу – по лісі, по місту – по місті, по селу – по селі, по тілу – по тілі
Множина
Закінчення -ах (-ях), форми з «-ам (-ям)» є ненормативними!
по полях, селах, містах; на воротах (воротях), штанах (штанях); у чоботах (чоботях),
а НЕ «по полям, селам, містам» тощо.