Способи словотворення

Спосіб
Як утворюється слово
Приклади
М
О
Р
Ф
О
Л
О
Г
І
Ч
Н
І
префіксальний за допомогою префікса недруг (префікс не- + корінь друг), прадід (префікс пра- + корінь дід).
суфіксальний за допомогою суфікса глибина (корінь глиб- + суфікс -ин-), кобзар (корінь кобз- + суфікс -ар).
префіксально-суфіксальний одночасно за допомогою префікса та суфікса навушник (префікс на- + корінь -вуш- + суфікс -ник).
безафіксний відкиданням суфіксів Перехід (від переходити; вигін (від виганяти).
складання поєднанням основ глинозем, військкомат (військ-овий + ком-ісаріат)
Н
Е
М
О
Р
Ф
О
Л
О
Г
І
Ч
Н
І
морфолого-синтаксичний переходом слова з однієї частини мови в іншу майбутнє, пальне (утворені від прикметників)
лексико-синтаксичний злиттям сполучень слів в одне слово перекотиполе, Борислав
лексико-семантичний переосмисленням існуючих слів Гончар (прізвище), «Сокіл» (хокейний клуб).
Увага!
Щоб правильно визначити спосіб словотворення, слід уважно визначати слово, від якого утворене похідне:
Подорожній ← дорожній ← дорога.
Слово подорожній утворене префіксальним способом (подорожній «мінус» дорожній = по-, це префікс); слово дорожній – суфіксальним (дорожній «мінус» дорога = -н(ій); -н- – це суфікс).

Префіксальним способом утворене слово

узлісся перебіг розбризкувати переїдання підвид