Класифікація звуків

Голосні
Критерій
Різновид
За наголошеністю
наголошені
ненаголошені
Приголосні
Критерій
Різновид
Звуки

Як запам’ятати
Для чого мені це знати? (зв’язок із іншими розділами мовознавства)
звучність
cонорні
[], [], [], [], [], [], [], [], [] «Ми винили рай» орфоепія (уподібнення звуків), орфографія (правопис дзвінких і глухих приголосних, правопис префіксів)
шумні
глухі: [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [] «Усе це кафе, птах і чаша»
дзвінкі решта
активний мовний орган
Губні
[], [], [], [], [] «Мавпа Буф» орфоепія (пом’якшення приголосних), орфографія (апостроф)
язикові
зубні: [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [] «Де ти з’їси ці лини» + [] орфографія (подовження, м’який знак)
задньоязикові [], [], [] орфоепія (пом’якшення приголосних), орфографія (апостроф, м’який знак)
Глотковий
[] орфоепія (пом’якшення приголосних), орфографія (апостроф, м’який знак)
твердість чи м’якість
м’які
мають тверді пари: [], [], [], [], [], [], [], [], [] + [] «Де ти з’їси ці лини + [], []».
УВАГА! [] – завжди м’який
орфоепія (м’якість і пом’якшення приголосних), орфографія (апостроф, м’який знак)
тверді
не мають парних м’яких, можуть бути лише пом’якшеними (13): НЕ «Де ти з’їси ці лини + [], []» + ті, які мають мякі пари (див. вище). губні, задньоязикові, глотковий, шиплячі
інше
шиплячі
/ш/, /ч/, /ж/, / дж / «Ще їжджу» орфоепія (пом’якшення приголосних), орфографія (подовження)

Оберіть рядок, у якому в усіх словах приголосні тільки дзвінкі:

комір, регіон, неділя, мова вокзал, забіг, лід, джміль мед, мармур, рельєф, немовля джерело, господар, в'юнець, гриб мороз, лимон, рейс, недорогий

Укажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні тверді:

навчатися, влітку, людина, серце, зірочка працювати, життя, хазяїн, монета, година поличка, сила, рік, струна, смужка сказати, полотно, сон, велосипед, весна сонце, мріяти, море, розмова, береза