Чергування

Визначення
Чергування – це постійні закономірні зміни в одних і тих же частинах слів.

Основні чергування голосних

Звуки, що чергуються
Приклади
[] (відкр.) – [] (закр.) бродити – брід, село – сіл
[] – (випадні) вікон – вікно, женця – жнець
[] – [] вечеря – вечори
[] – [] скакати – скочити
[] – [] – беру – набирати – брати
[] – [] сито – сіяти
[] – [] рити – рови

Основні чергування приголосних

Звуки, що чергуються
Приклади
Правопис
[] – [] – [] нога – ніженька – нозі З чи С у префіксах?
[] – [] – []
Запам’ятайте слова ХВАЦЬКИЙ і СОЦЬКИЙ (від хват і сотня відповідно)
рука – рученька – руці РОЗ-, БЕЗ-, ЧЕРЕЗ- завжди:
розхристаний, безшумний, черезплічник
С- перед «Кафе «Птах» (або «КОПИТИФИХА»): сказав, спитав, стурбований, сфотографував, схвильований,

але

зчистити, зжувати й под.
[] – [] – [] вухо – вушенько – (у) вусі Префікси та прийменники ВІД, ОД завжди: відчепися від мене; одійдіть од мене
[] – [] ходити – ходжу В інших випадках, якщо приголосний чуємо невиразно, змінюємо слово так, щоб за ним був голосний: просьба – просити, пов’язка – пов’язати, боротьба – боротися, дігтяр – дьоготь.
[] – [] пекти – печу
[] – [] крутити – кручу
[] – [] мостити – мощу
губний – губний + л любити – люблю,
ловити – ловлю