Вставні та вставлені конструкції

Вставні та вставлені конструкції
(слова, словосполучення, речення)
Завжди вставні слова
Ніколи не бувають вставними слова
Залежно від контексту бувають вставними або ні
по-перше, по-друге й под.,
мабуть,
отже,
щоправда,
крім того,
а втім;
однак, одначе, проте
(у середині простого речення)
приблизно,
майже,
адже,
навіть,
принаймні, все-таки,
якраз, мовби, неначе, нібито,
причому, притому,
тож, саме, особливо,
тільки, цебто
правда, кажуть, може, звичайно, здається, можливо, видно, навпаки, справді, очевидно, безперечно, нарешті, зрештою, певно, на щастя, виходить й ін.
УВАГА! ПОРІВНЯЙ!

…, і, вставне слово, …
…, а (але) вставне слово, …

Наприклад: Я біг, біг, і, нарешті, прибіг. Він мені, може, друг, а може, і ні.
ЗАУВАЖТЕ!
Вставлені конструкції беруть у дужки, рідше відокремлюють із обох боків за допомогою тире (коли вимовляються підвищеним тоном):
Там батько, плачучи з дітьми (а ми малі були і голі), не витерпів лихої долі, умер на панщині (Т. Шевч.).
Орю свій переліг – убогу ниву! – та сію слово (Т. Шевч.).