Особові закінчення дієслів

-отати;
-оро-
-оло-
-отіти;
-и-, -і-, (-ї-); а
після ж, ч, ш, щ в інфінітиві,
що ЗНИКАЮТЬ у 1 ос. одн.
«вони»
-уть
-ють
-ать
-ять
«ми, ти, ви»
-е-
-є-
-и-
-ї-
Зверніть увагу на слова
хотіти, гудіти, іржати, ревіти, сопіти бігти, спати, стояти, боятися
НЕ ЗАБУВАЙТЕ про чергування!
[] – [] ходити – ходжу
[] – [] пекти – печу
[] – [] крутити – кручу
[] – [] мостити – мощу
губний – губний+л любити – люблю, ловити – ловлю

Правильно утворено форму третьої особи множини від інфінітива

нести — носять водити — водють бігти — біжать творити — творють насипати — насиплють